İslam İktisadı


Ders Muhtevası dosyası için tıklayınız

Ders Kitabı: İslam İktisadına Giriş, Ali Muhyiddin Karadaği, İktisat Yayınları, 2018

Yardımcı Kaynaklar: Hadisler Işığında Kalkınma,  Mehmet Ali Çalgan, Sonçağ Yayınları, 2016 (Doktora tezi pdf için tıklayınız)

İslam’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması, Hadis Tetkikleri Dergisi, XV/2, 2017, s. 85-113, Mehmet Ali Çalgan

Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu’l-Ahkâmı’nın Yönetişim Bağlamında Güncel Bir Okuması, The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 2017, sayı: 64, s. 175-194, Mehmet Ali Çalgan

Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı (Seçme bölümler)

1. hafta sunum için tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=OUUl4FLKyXY   (Mortgage Krizi Türkçe Altyazılı)

2. hafta sunum için tıklayın.    (ayrıca Ders kitabının 2. ünitesi okunmalı)

2. vize ödevi: Yukarıda linki bulunan Sermaye Birikimi (s. 94'de Tüketimde İtidal kısmından itibaren) veya Yönetişim makalelerinden birisi seçilecek. Seçilen makalenin 4 sayfalık (çift taraflı 2 sayfa) özeti hazırlanacak. Ayrıca Hadislerle İslam kitabından "Ticaret Ahlakı" ve "Helal Kazanç" konularının (pdf dosya için tıklayın) özeti (her bir konunun özeti 2 sayfa, yani çift taraflı tek sayfa olmalı). Toplamda ödev 8 sayfa (çift taraflı 4 sayfa) olacak. A4 kağıda, el yazısıyla, sayfalar numaralı biçimde, zımbalı, çift taraflı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Görüşme Saati: Çarşamba 13:30-15:00 İslami İlimler Fakültesi
eposta adresi: mcalgan@adiyaman.edu.tr

İslam İktisadı Kitap Listesi: http://islamiktisadi.net/index.php/2018/02/01/islam-ekonomisi-finansi-kitap-listesi-guncel/

Kitap İçeriği

1. İslam İktisadına Giriş

2. Modern Ekonominin Çıkmazları

3. İlim, Sistem ve Teori Olarak İslam İktisadını Temellendirmek

4. Ekonomik Problemler

5. Ekonomik Faaliyetin Aşamaları

6. İktisat Politikaları

7. İslam İktisadında Mali Sistem, Mal ve Servet Bakışı

8. Kalkınma, Kalkınmanın Zorlukları ve Bu Konularda İslam’ın Yöntemi