okuma listesi

HADİSLERE YÖNELİK ORYANTALİST KÖKENLİ İDDİALARI CEVAPLAYAN BAZI ESERLER[1]

Genel çalışmalar: 

Hadis İnkarcılığı, Prof. Dr. Saffet Sancaklı

Modern Zamanlarda Hadisi Savunmak, Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Günümüz Hadis Tartışmaları, Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı, Muhammed Taki Osmani

Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi, Prof. Dr. Ahmet Yücel

Kadınla İlgili Hadisler, Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Prof. Dr. Yaşar Kandemir ve İsmail Lütfi Çakan'ın eserleri

Sünnet vahiy ilişkisi: 

Sünnet-Vahiy İlişkisi, Mustafa Genç

Uraler, Aynur, Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s. 81-106.

Çelik, Hüseyin, Vahiy Bağlamında Kuran-Sünnet İlişkisi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, Cilt 5, Sayı 4

Hadislerin Yazıyla Muhafazası

Mustafa Azami, İlk Devir Hadis Edebiyatı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Buhari’nin Kaynakları

Dr. Dilek Tekin, “Müslim’in Sahîh’inin Yazılı Kaynakları Üzerine Bazı Tespitler" HADİS VE SİYER ARAŞTIRMALARI , cilt.1, ss.124-163, 2015

Prof. Dr. Salih Karacabey, Hadis Tenkidi

Hadislerin Kuran-ı Kerim ile ve kendi aralarında çelişmeleri iddiası:

Çelişkili Hadisler ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Kuran’a Aykırı Görülen Hadisler, Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Çakın, Kâmil, Hadis’in Kur’an’a Arzı Meselesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 237-262

Polat, Salahaddin, Hadislerin Kur’an’a Arzının Problemleri, Sünnetin Dindeki Yeri, 1995, s. 177-185

Mucizelerin varlığı:

Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Prof. Dr. Erdinç Ahatlı

Hz. Muhammed (s), Hayatı ve Risaleti, İddialar Tartışmalar ve Tespitler, Prof. Dr. Yavuz Köktaş

Hadislerin Zannî Oluşu

Prof. Dr. Yavuz Köktaş, Hadis Tarihi ve Usulü

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Vahiy-Akıl Dengesi Açısından Sünnet

Hadislerin Sayısı

Prof. Dr. Mustafa Karataş, Hadislerin Sayısı

Prof. Dr. Mustafa Karataş, Hadis Sayım metotlarının Hadislerin Sayısına Etkisi

Resulullah'ın (sav) Kuran dışı hükümleri:

Hz. Peygamber’in Kuran Dışında Koyduğu Hükümler, Burak Yurtsever

Sahabeye eleştirilerin cevapları:

Sahabeye Yöneltilen Tenkitler, Tartışmalar-Gerçekler, Doç. Dr. Mehmet Efendioğlu

Ebu Hureyre’ye Yönelik Eleştiriler, Prof. Dr. Osman Güner[1] Bu listede eserlerin büyük çoğunluğu ülkemizdeki hadis sahasındaki akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Liste uzamasın diye ilgili pek çok kitap ve makale listeye dahil edilmemiştir.