Erdemli Müminin Şahsiyeti: Kur'an ve Sünnette İman-Ahlak Bütünlüğü

"Ayet ve hadislerde iman ile çeşitli ahlâkî erdemlerin karşılıklı münasebetlerine dair yapılan tespitler, iman-ahlâk bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde tesis etmektedir. Buna göre, imanın kuvvetlenmesi ahlâkî tutum ve davranışlara olumlu olarak yansıdığı gibi ahlâkın güzelleşmesi de imanın kemale ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Kur’an ve sünnetteki bu tespitler aynı zamanda erdemli bir müminin şahsiyetini ve ideal bir Müslümanın ahlâkını da ortaya koymaktadır. İman-ahlâk bütünlüğü konusu, günümüzde hayatın her sahasında yaşanan ahlâkî krizlerin asıl sebeplerinin belirlenmesinde ve toplumda eleştiri konusu olan şekilsel/sözde dindarlık olgusunun aydınlanmasında da büyük önem arz etmektedir.

Güncel önem taşıyan ve İslâmî ilimlerin pek çoğu açısından temel bir konu olan iman-ahlâk bütünlüğünün sünnet boyutunun bir kitap seviyesinde incelenmemiş olması bu çalışmanın başlıca sebebini oluşturmuştur. Çalışmada, iman-ahlâk bütünlüğünü gösteren ve sıhhat şartlarını haiz tüm hadislerin derlenmesi hedeflenmiş, bu yönüyle çalışmanın olabildiğince kapsamlı ve işlevsel olmasına, ayrıca konunun sistematik bir şekilde işlenmesine gayret edilmiştir. Bu çerçevede, iman-ahlâk münasebetini tesis eden ve belli lafız kalıplarını taşıyan ayet ve hadisler değerlendirilmiş, on yedi erdemin imanla bütünlüğü ilgili ayet ve hadisler çerçevesinde incelenmiş, ayrıca incelenen faziletler imanla irtibat seviyelerine göre sıralanarak İslam ahlâkında temel faziletlerin neler olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır.”

Kitabı Diyanet e-satış web sitesinde ve TDV kitabevlerinde bulabilirsiniz.

  
1456 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın