Yunus Emre

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler

Kiminin başında biter ağaçlar
Kiminin başında sararır otlar
Kimi masum kimi güzel yiğitler
Ne söylerler ne bir haber verirler

Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış tatlı dilleri
Gelin duadan unutman bunları
Ne söylerler ne bir haber verirler

Yunus derki gör taktirin işleri
Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler

Yunus Emre 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 

Mevlam Görelim Neyler Neylerse Güzel Eyler 


Hakk şerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler,

Arif anı seyreyler,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Sen Hakk’a tevekkül kıl,

Teslim ol rahat bul,

Her işine râzı ol,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.Deme niçin şu şöyle,

Yerindedir ol öyle,

Bak sonunu seyreyle,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Her işleri fâyıktır.

Birbirine lâyıktır.

Neylerse muvafıktır.

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.Bir işi murad etme,

Olduysa inad etme,

Hakk’tandır o, reddetme,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma,

İncitme gönül yıkma,

Sen nefsine yan çıkma,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.Bil elsine-i halk-ı

Aklâm-ı Hak ey Hakkı

Öğren edeb-i hulk-i

Mevlâ görelim neyler.

Neylerse güzel eyler.

Yalan Dünya (Yunus Emre )

Bilirim seni yalan dünyasın
Evliyaları alan dünyasın
Kaçan kurtulmaz senin elinden
Demir kafesler kıran dünyasın

Sevdiğim aldın, beni aldattın
Dönüp gülerek bakan dünyasın
Süleyman tahtın sen viran kıldın
Masumlar boynun büken dünyasın

Felek değirmen çarh vurur döner
Onun suyunu savan dünyasın
Yunus hep sema edip çarh vurur
Bizim çarhımız bozan dünyasın

ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ


Arayı arayı bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem yüzümü. 
Hak nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

Bir mübarek sefer olsada gitsem 
Kabe yollarında kumlara batsam 
Hup cemalin bir kez düşte seyretsem 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

Zerrece kalmadı kalbimde hile 
Sıtk ile girmişim ben hak yola 
Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

Ali ile Hasan Hüseyin anda, 
Sevgisi gönülde, muhabbeti canda. 
Yarın mahşer gününde, ulu divanda 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

Arafat dağıdır bizim dağımız 
Anda kabul olur bizim duamız 
Medine'de yatar Peygamberimiz 
Ya Muhammed canım arzular seni 

Yitirdim o dostu bilmem ne yanda? 
Sevgisi gönülde, muhabbet canda. 
Yarın mahşer günü ulu divanda, 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

Yunus senin methin eder dillerde, 
Sevilirsin bütün bu gönüllerde. 
Ağlayı ağlayı gurbet ellerde, 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

Gönül Çalab'ın Tahtı

Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise
Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise

Ak sakallı pir hoca, bilemez hali nice
Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise
Sağır işitmez sözü, gece sanar gündüzü
Kördür münkirin gözü, alem münevver ise

Gönül Calab'ın tahtı, Calap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise
Sen sana ne sanırsan ayruga da onu san
Dört kitabın manası budur eğer var ise

Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise
Yunus yoldan azuban, yüksek yerde durmasın
Sinle sırat görmeye, sevdiği didar ise